top of page
ДОБРЕ ДОШЛИ В ОФИЦИАЛНИЯ САЙТ НА ОУ "ИВАН  ВАЗОВ " - ГР. ВАРНА

В ОУ" Иван Вазов" се обучават ученици от 1 до 7 клас.

Нашето предимство:

  • ОУ”Иван Вазов” разполага с отделна сграда и спортна площадка за учениците от І и ІІ клас;

  • Целодневно обучение от І до 6 клас;

  • Занимания по интереси   

  • Столово хранене в самостоятелна трапезария в сградата

  • Засилено изучаване на математика и информационни технологии;

  • Засилено изучаване на български език;

                 АКТУАЛНО

Уважаеми родители,
системата за прием в 1клас отваря от утре.Във връзка със зрелостните изпити,които се провеждат на 19.05 и 23.05,тези от вас,които желаят да дойдат в училището,могат да го направят на 17,18, 22 и 26 май.

Линк към системата:

https://school.uslugi.io/

ОРГАНИЗАЦИЯТА НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ В OУ"ИВАН  ВАЗОВ" ЗА II УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2022/2023 Г. ЩЕ БЪДЕ КАКТО СЛЕДВА:

I - III  клас - ПЪРВА СМЯНА

 IV - VII клас - ВТОРА СМЯНА

     

      

    

Горещи телефонни линии на МОН за подкрепа на децата, учениците и техните семейства,педагогическите специалисти и непедагогическия персонал в ситуация на криза,свързана с COVID -19:

0882078085/0882314686

от понеделник до петък

8.30 - 11.30/12.30 - 16.30

Помощ за ученици и родители за работа в Tеаms:

https://m.youtube.com/watch?v=XTtV2OPhlg4

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ
  • Wix Facebook page

Правила за безопасност на учениците в компютърната мрежа в училището и в интернет ,разработени от Държавна агенция 'Закрила на детето"

https://sacp.government.bg/sites/default/files/SafeNet_DAZD2020.pdf

Наръчник за родители разработен от асоцация "Родители"

https://drive.google.com/file/d/19FPprH5evfjvAOG3q48QtgWmod6u1kBM/view

ЕЛЕКТРОННОЧЕТИМИ УЧЕБНИЦИ

https://www.mon.bg/bg/100428

            ПРОЕКТИ

Проект "Подкрепа за успех"

https://podkrepazauspeh.mon.bg/

Проект "Занимания по интереси"

https://class.mon.bg/

КОНТАКТИ

ГР.ВАРНА

УЛ. ВЪРБА 24

Тел: 052/744 349

техн.лице:0878867750

Ел.поща:ivazov.vn@abv.bg

Приемно време

Директор - четвъртък от 10.00 до 11.00 часа

ЗД "УД" - вторник от 12.00 до 13.30 часа

Телефонна линия и електронен адрес за подаване на сигнали към екипите за обхват на деца и ученици

080010112/ obhvat@mon.bg

bottom of page